Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla

9.3.2018

Toteutimme vuoden 2017 lopulla kyselyn, jossa selvitimme asiakastyytyväisyyttä ja pyysimme palautetta toiminnastamme.

78 % vastaajista arvioi palvelun kiitettäväksi, kaikkien vastausten keskiarvon ollessa 9,02.
Asiantuntemuksemme vastaajat arvioivat vieläkin korkeammalle, sen osalta vastausten keskiarvo oli 9,09 ja 82 % vastaajista arvioi asiantuntemuksemme kiitettäväksi. Asiantuntemus oli myös asiakkaidemme mukaan tärkein yksittäinen tekijä laboratoriota valittaessa.

Suosittelukeskiarvomme oli 9,05 (asteikolla 1–10) yltäen sekin näin kiitettävän puolelle.

Saimme kyselyn vastauksissa myös lukuisia kehittämisehdotuksia, joista olemme kiitollisia. Erityisen toivottua oli palveluiden laajentaminen. Nämä toiveet ja ehdotukset on otettu huomioon yhtiön toiminnallisissa tavoitteissa ja pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin mahdollisimman kattavasti.