Ammattilainen apuna vesilaitoksen arjessa

20.4.2020

Tyrnävällä juodaan erinomaista juomavettä. Silti sielläkin talousvedestä tulee ottaa säännöllisellä aikataululla lakisääteiset näytteet. Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela päivittää vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmaa yhdessä ScanLabin asiantuntijan, Krista Topin, kanssa.

Lokakuussa 2017 voimaan astunut talousvesiasetus asetti uusia vaatimuksia vesilaitoksille, muun muassa tarkennuksia riskinarvioinnin tekemiseen. Jo aiemminkin talousvettä toimittavien laitosten velvollisuutena on ollut valvontatutkimusohjelmansa päivittäminen viiden vuoden välein.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana puolitoista vuotta sitten aloittanut Paavo Kuusela päätti päivittää valvontatutkimusohjelman yhdessä ScanLabin kanssa.

”Siinä on viikkojen, jopa kuukausien työ. Olin aika vasta aloittanut Tyrnävällä, kun päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Olen todella tyytyväinen ScanLabin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Kristalla on kovat referenssit. Hän on aiemmin ollut mukana päivittämässä Oulun Veden talousveden valvontatutkimusohjelmaa ja WSP (Water Safety Plan) -menetelmällä Oulun veden riskiarviointia”, Paavo sanoo.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela.

Ohjeet valvontatutkimusohjelman tekemiseen tulevat Valviralta. Jokaisella vesilaitoksella on kuitenkin omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat ohjelmaan.

”Jokaisella vesilaitoksella on oma vedentuotantoketjunsa. Tutkimussuunnitelma rakentuu esimerkiksi sen mukaan, mikä vesilähde on kyseessä, onko se pinta- vai pohjavesi, millainen on vedentuotantoprosessi, onko vesitorneja ja niin edelleen. Koko ketju käydään läpi vesilähteestä kuluttajan hanaan”, Krista avaa prosessia.

Tyrnävällä on 6 000 vedenkäyttäjää, ja kulutuspisteitä on noin 1 800. Päivittäin vettä käytetään noin 800 kuutiota. Tyrnävällä käytettävä juomavesi tulee jääkauden aikaan muodostuneelta pohjavesialueelta.

Ohjelman päivittämisen yhteydessä laaditaan myös näytteenotto-ohjelma, jossa käydään läpi, mitä näytteitä otetaan, kuinka monta kertaa vuodessa ja missä kuussa.

”Se, mitä tutkitaan ja minkä verran riippuu vesilaitoksen koosta. Käsittelyprosessi ja mahdolliset riskit määräävät sen, mitä tutkitaan ja kuinka usein”, Krista selventää.

Paavo on huomannut jo hyötyjä siinä, että suunnitelmaa tehdään alan ammattilaisten kanssa.

”Näin ei tehdä turhia tutkimuksia, mikä näkyy asiakkaalla säästönä.”

Tulosten tallentaminen on iso prosessi

Käytännössä Tyrnävän Vesihuolto Oy:n valvontatutkimusohjelmaa lähdettiin prosessoimaan vanhan suunnitelman päivittämisellä.

”Vanhasta saatiin yleiskuva siitä, millainen laitos on. ScanLabin kanssa katsottiin, pitävätkö tiedot paikkaansa, vai onko joku asia muuttunut. Vedentuotantoprosessi käydään läpi vaihe vaiheelta. Olemme yhdessä miettineet parhaat näytteenottopaikat. Niitä päivitetään, jos toimialueelle tulee vaikka uusi elintarvikealan yrittäjä”, Paavo selittää.

Tieto kulkee hyvin sähköpostin välityksellä, eivätkä kaikki prosessivaiheet vaadi paikalle tulemista.

Krista on työstänyt valvontatutkimusohjelmaa, Paavon vastuulle on jäänyt WSP, Water Safety Plan, joka täytyy hyväksyä ennen kuin valvontatutkimusohjelma voidaan hyväksyä.

”Nyt ollaan jo loppusuoralla. Ohjelma on käynyt terveydensuojeluviranomaisella tarkistuksessa. Hänen kommenttiensa pohjalta on tehty korjaukset”, Krista sanoo.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela ja ScanLabin asiantuntija Krista Toppi. Huom. kuvat otettu ennen valtakunnallisten rajoitusten voimaantuloa

Tyrnävän vesiverkko on suhteellisen nuorta: Tyrnävä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja iso osa verkostoa on viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. Verkon kuntoa analysoidaan näytteenoton lisäksi muun muassa putkirikkoja ja vuotovesimääriä kirjaamalla. Yksi asetukseen liittyvä uudistus on vaatimus siitä, että tuloksia pitää olla saatavilla pitkältä aikaväliltä.

”Tuohon on pitänyt luoda excel-taulukko, johon on myös päivitetty vanhoja tietoja. Se on iso homma, mutta onneksi siinäkin ScanLab on ollut apuna. Tulosten pitää olla saatavilla vuosien päästäkin. Jos voi osoittaa, että tulokset ovat hyviä eikä talousveden laadussa tapahdu muutoksia pitkälläkään aikavälillä, voi testauksia vähentää tai joissain tapauksissa jopa jättää pois”, Paavo kertoo.

ScanLabilta voi ostaa joko valvontatutkimusohjelman tai riskinarvioinnin (WSP) päivittämistyön yksistään, pelkät näytteenottotutkimukset tai molemmat. Tyrnävän vesihuolto Oy on aiemminkin teettänyt tutkimuksia ScanLabin kautta.

”Meillä ei ollut sopimusta säännöllisistä näytteidenotoista, nyt tehtiin kahden vuoden sopimus säännöllisistä tarkastuksista. Se helpottaa arkea, kun apuna on paikallinen toimija, ja laboratorio tässä lähellä. Jos tulee tarvetta ottaa jotakin kiireellisiä näytteitä, sekin onnistuu”, Paavo kehuu.

Paavo kertoo prosessin olleen myös opettavainen:

”Vesialalla on yleisesti ottaen tosi motivoitunutta porukkaa. Olen todella tyytyväinen, että olen tehnyt tätä ammattilaisen kanssa, ja samalla oppinut itsekin paljon näytteenottoasioista. Koko ajan pitää olla hereillä ja oppia uutta. Vesi on monelle arkinen asia, ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että asiat toimivat turvallisesti, 24/7.”

Haastattelu ja kirjoitus: Mujunen/Brandstein

Lue lisää: Valvontatutkimusohjelman ja Wsp:n päivittäminen
Tilaa yhteydenotto