ScanLab – Ruokaviraston hyväksymä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio

ScanLab on Ruokaviraston hyväksymä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio.

Ruokaviraston hyväksymänä laboratoriona olemme kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteereiden mukaan arvioitu ja akkreditoitu. Akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista ja sen avulla laboratoriot osoittavat pätevyytensä, riippumattomuutensa, puolueettomuutensa ja tulostensa luotettavuuden. ScanLab:n akkreditoinnin  perustana on kansainvälinen standardi SFS-EN ISO/IEC 17025. ScanLab on FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025, jonka akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluu elintarvikkeiden ja vesien mikrobiologinen ja kemiallinen testaus, elintarvikkeiden mikrobiologinen näytteenotto ja asumisterveysmikrobiologia. FINAS on kansallinen akkreditointielin, joka tarjoaa Suomessa akkreditointipalvelua.

Ruokaviraston hyväksyntä on myönnetty meille seuraavien lakien nojalla:
-Terveydensuojelulaki (763/1994) (asumisterveystutkimukset, talousvesitutkimukset, uima-allasvesitutkimukset, uimavesitutkimukset)
-Elintarvikelaki (23/2006) (viranomaistutkimukset, lakisääteiset omavalvontatutkimukset)
-Eläintautilaki (441/2013) (vastustettavista eläintaudeista salmonella ja ilmoitettavista eläintaudeista ehec)
-Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) (eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevien laitosten ja biokaasu- ja kompostointilaitosten omavalvonnan hygienianäytteet)

Alla on tarkemmin lueteltu näytteet, jotka tulee aina tutkia Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa:
-Viranomaisten ottamat elintarvike-, vesi-, asumisterveys-, rehu-, lannoitevalmiste- ja kasvinterveysnäytteet
-Lihantarkastukseen kuuluvat trikiininäytteet
-Vastustettavien eläintautien varalta tutkittavat näytteet
-Elintarvikealan toimijan välttämättömät omavalvontanäytteet
-Biokaasu- ja kompostointilaitosten  lakisääteiset omavalvontanäytteet
-Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten lakisääteiset omavalvontanäytteet
-Kansallisiin valvontaohjelmiin kuuluvat näytteet (esim. vierasaine-, salmonella-, EHEC- ja kampylobakteerivalvontaohjelmat).

Linkki Ruokaviraston sivuille: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/