Ympäristöalan palvelulaboratorio

Tarjoamme luotettavat, nopeat ja asiakaslähtöiset tutkimuspalvelut lähipalveluna Pohjois-Suomessa.
Laboratoriolla on pitkä historia kaikissa palveluissaan. ScanLab on FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, pätevyysalueenaan elintarvikkeiden ja vesien mikrobiologinen ja kemiallinen testaus ja asumisterveysmikrobiologia. Akkreditoituun pätevyysalueeseen kuuluva toiminta on nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi

 


Paikallisuus


Olemme toimineet Pohjois-Suomen alueella pitkään ja vakiinnuttaneet asemamme luotettuna paikallisena toimijana. Tunnemme alueen olosuhteet, toimijat ja heidän tarpeensa hyvin. Tarjoamme pohjoisessa asiakkaillemme toimintavarmuutta ja palveluita, joihin muut eivät pysty. Täytämme myös yhteiskunnallista tehtäväämme työllistämällä alaa opiskelevia eri mittaisille harjoittelujaksoille. ScanLabia voi hyvällä syyllä pitää puolen Suomen elintarvike- ja ympäristöalan palvelulaboratoriona!

Asiantuntevuutta ja laatua,
nopeasti


Kehitämme toimintaamme jatkuvasti alan uusien ratkaisujen ja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Uudet menetelmät mahdollistavat laboratoriotutkimusten tulosten toimittamisen asiakkaillemme yhä nopeammin. Henkilökuntamme on kokenutta ja asiantuntevaa, lisäksi ammattitaitoa ylläpidetään ja päivitetään monipuolisesti koulutuksilla. Meillä asiat tehdään aina oikein, oikomatta, virallisia menetelmiä ja standardeja noudattaen. Näin voimme varmistaa, että asiakas saa käyttöönsä aina laadultaan tinkimättömät tulokset.

Vahva tekemisen tausta


Laboratoriotoiminnallamme on pitkät perinteet ja tekemisen ylpeys juontaa juurensa Oulussa 1880-luvulla alkaneeseen elintarvikkeiden tarkastamiseen asti. Tänä päivänä olemme Ruokaviraston hyväksymä ja akkreditoitu itsenäinen osakeyhtiö, joka tarjoaa elintarvikkeisiin, vesiin, asumisterveyteen ja ympäristöön liittyviä laboratorio- ja näytteenottopalveluita yrityksille, julkisorganisaatiolle ja kotitalouksille. Toimintaamme leimaava piirre on aina ollut edelläkävijyys.

Asenne


Meillä on töissä aitoja pohjoissuomalaisia osaajia, jotka haluavat ratkaista asiakkaan tarpeet – olivatpa ne sitten pieniä tai suuria. Toimimme joustavasti, tehokkaasti ja asiakasta palvellen. Meillä myös työntekijät kunnioittavat toisiaan ja toistensa korkeaa ammattitaitoa. Koko ketjun kattava tekemisen malli perustuu rehellisyyteen ja sovituista asioista kiinni pitämiseen. Voisikin sanoa, että olemme positiivisesti pikkutarkka!

Kumppanuus


ScanLab on laboratorio, jonka kumppanuuteen on helppo nojata, sillä tuotamme lähipalvelua tarvittaessa kellonajasta riippumatta, 24/7 ja vuoden ympäri. Pidämme huolta asiakkaistamme tarjoamalla heille modernia teknologiaa ja vankkaa tiedollista asiantuntemusta kustannustehokkaasti. Asiakkaamme hyötyvät myös keskittämällä tarpeensa meille, sillä tällöin pystymme tuottamaan juuri heidän tarvitsemansa spesifin palvelukokonaisuuden kätevimmin. Kun tulokset tunnetaan pidemmältä ajalta, saavutetaan tutun asiakkaan kanssa proaktiivinen reagointi. Sanomattakin on selvää, että käsittelemme kaikki näytteet ja tulokset aina täysin luottamuksellisesti.Asiakastyytyväisyys

78 %

Asiakkaista arvioi palvelumme erinomaiseksi.

9/10

Arvioi asiantuntemuksemme olevan kiitettävällä tasolla

9/10

Asiakkaistamme suosittelisi meitä

(Asiakastyytyväisyyskysely 2017)

Visiomme

Olemme puolen Suomen elintarvike- ja ympäristöalan palvelulaboratorio.

Logistiikan järjestäminen
Haluamme palvella asiakkaitamme Pohjois-Suomen alueella – niin lähellä kuin vähän kauempanakin. Näytteenottopalvelumme palvelee lähiasiakkaita Oulun alueella kuljettamalla näytteet analysoitavaksi. Kauempana sijaitsevien kohteiden osalta autamme asiakkaitamme rakentamaan logistiikkaketjun, joka varmistaa näytteen säilymisen tutkimuskelpoisena.

Asumisterveyspalveluiden laajentaminen
Laajennamme ja kehitämme palveluitamme jatkuvasti. Yksi asia johon haluamme erityisesti keskittyä on asumisterveys, sillä se on hyvinvoinnin kannalta merkittävä osa elämää. Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme – insinööritoimistoille, kuntotutkijoille ja terveystarkastajille – heidän tarvitsemansa palvelut kätevästi yhdestä osoitteesta.

Näytteenottopalvelut
Jotta tulokset olisivat tarkkoja, täytyy näytteen olla oikein otettu, kirjattu, tutkittu ja raportoitu. Näytteenottopalvelumme myötä sertifioidut näytteenottajamme käyvät ottamassa näytteen paikan päällä, täyttävät lähetteen ja kuljettavat näytteen analysoitavaksi. Palvelulla haluamme helpottaa asiakkaidemme kiireistä arkea ja tarjota heille mahdollisuuden keskittyä siihen, mitä juuri he tekevät parhaiten.

Paperiton toimisto
Ympäristö on meille tärkeä – analysoimmehan monia siihen liittyviä asioita työksemme. Sähköinen tulospalvelumme on yksi sovellus matkallamme kohti paperitonta toimistoa ja palveluiden sujuvoittamista. Uskomme, että paperittomuuteen siirtyminen parantaa palveluamme ja toimintamme tehokkuutta vähentämällä hukkaa.