Esimerkkinäyte

Joulutiedote

Laboratoriomme on avoinna joulun aikana seuraavasti:

-viikolla 14.-18.12. olemme avoinna normaalisti

-jouluviikolla 21.-22.12. voi toimittaa asumisterveysnäytteitä ja pikatutkimuksiin elintarvike- ja vesinäytteitä

-28.-31.12. olemme avoinna normaalisti

Lisätietoja voi kysyä näytteiden vastaanotosta

 

14.12.2020


Hae meille töihin!

Etsimme nyt

YMPÄRISTÖMITTAAJAA/NÄYTTEENOTTAJAA

vakituiseen tehtävään toimipisteeseemme Ouluun.

Ympäristömittaajan/näytteenottajan tehtävänä on virtaama- ja vesistömittaukset sekä elintarvike- ja vesinäytteenotto Pohjois-Suomen alueella. Tehtävä sisältää myös näytteenoton suunnittelua ja yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä näytteenottimien huolto- ja korjaustöitä.

Tehtävän hoitaminen vaatii organisointikykyä, päätöksentekokykyä yllättävissä tilanteissa, teknistä osaamista sekä B-ajokortin. Arvostamme itsenäistä ja oma-aloitteista työtapaa sekä Ympäristönäytteenottajan henkilösertifikaattia.

Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen puheenjohtaja Joni Holmroos, puh. 050 3383 998.

 

Etsimme myös

LABORANTTIA

vakituiseen tehtävään toimipisteeseemme Ouluun.

Laborantin tehtävänä on kemiallinen ja mikrobiologinen testaus mm elintarvike- ja vesinäytteistä sekä asiakaspalvelutyö ja muu laboratorion päivittäiseen toimintaan liittyvä työ.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laborantin tai laboratorioanalyytikon tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Leena Erkkilä, puh. 044 7036 740 tai leena.erkkila@scanlab.fi.

 

 

Kumpaankin tehtävään työn aloitus sopimuksen mukaan, viimeistään kuitenkin marraskuussa 2020. Palkkaus käytössä olevan työehtosopimuksen AVAINTES:n mukaisesti.

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydämme lähettämään 30.9.2020 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen leena.erkkila@scanlab.fi

18.9.2020


ScanLab Oy:lla on uusi omistaja, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus on kotimainen yritys, joka tarjoaa monipuolisia vesien- ja ympäristönsuojeluun liittyviä palveluita, ja sen analytiikka ja palveluntuotanto on kokonaan Suomessa.

Omistajanvaihdoksen jälkeen ScanLab jatkaa edelleen oululaisena omana yhtiönä ja sillä on jatkossa mahdollista hyödyntää konsernin analytiikkaa ja asiantuntemusta. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksella on ennestään tytäryhtiöinä FTF Fuel Testing Finland Oy ja LUVYLab Oy.

1.9.2020


Juhannusviikko

Juhannusviikon näytteet pyydämme toimittamaan pääsääntöisesti viimeistään maanantaina 15.6. Asumisterveysnäytteitä voi toimittaa normaalisti torstaihin klo 12 saakka.

Tarkempia tietoja ja kiireiset näytteet, ota yhteyttä puh 044-7036 755 tai 044-7036 740.

15.6.2020


Ammattilainen apuna vesilaitoksen arjessa

Tyrnävällä juodaan erinomaista juomavettä. Silti sielläkin talousvedestä tulee ottaa säännöllisellä aikataululla lakisääteiset näytteet. Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela päivittää vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmaa yhdessä ScanLabin asiantuntijan, Krista Topin, kanssa.

Lokakuussa 2017 voimaan astunut talousvesiasetus asetti uusia vaatimuksia vesilaitoksille, muun muassa tarkennuksia riskinarvioinnin tekemiseen. Jo aiemminkin talousvettä toimittavien laitosten velvollisuutena on ollut valvontatutkimusohjelmansa päivittäminen viiden vuoden välein.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajana puolitoista vuotta sitten aloittanut Paavo Kuusela päätti päivittää valvontatutkimusohjelman yhdessä ScanLabin kanssa.

”Siinä on viikkojen, jopa kuukausien työ. Olin aika vasta aloittanut Tyrnävällä, kun päivittäminen tuli ajankohtaiseksi. Olen todella tyytyväinen ScanLabin kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Kristalla on kovat referenssit. Hän on aiemmin ollut mukana päivittämässä Oulun Veden talousveden valvontatutkimusohjelmaa ja WSP (Water Safety Plan) -menetelmällä Oulun veden riskiarviointia”, Paavo sanoo.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela.

Ohjeet valvontatutkimusohjelman tekemiseen tulevat Valviralta. Jokaisella vesilaitoksella on kuitenkin omat erityispiirteensä, jotka vaikuttavat ohjelmaan.

”Jokaisella vesilaitoksella on oma vedentuotantoketjunsa. Tutkimussuunnitelma rakentuu esimerkiksi sen mukaan, mikä vesilähde on kyseessä, onko se pinta- vai pohjavesi, millainen on vedentuotantoprosessi, onko vesitorneja ja niin edelleen. Koko ketju käydään läpi vesilähteestä kuluttajan hanaan”, Krista avaa prosessia.

Tyrnävällä on 6 000 vedenkäyttäjää, ja kulutuspisteitä on noin 1 800. Päivittäin vettä käytetään noin 800 kuutiota. Tyrnävällä käytettävä juomavesi tulee jääkauden aikaan muodostuneelta pohjavesialueelta.

Ohjelman päivittämisen yhteydessä laaditaan myös näytteenotto-ohjelma, jossa käydään läpi, mitä näytteitä otetaan, kuinka monta kertaa vuodessa ja missä kuussa.

”Se, mitä tutkitaan ja minkä verran riippuu vesilaitoksen koosta. Käsittelyprosessi ja mahdolliset riskit määräävät sen, mitä tutkitaan ja kuinka usein”, Krista selventää.

Paavo on huomannut jo hyötyjä siinä, että suunnitelmaa tehdään alan ammattilaisten kanssa.

”Näin ei tehdä turhia tutkimuksia, mikä näkyy asiakkaalla säästönä.”

Tulosten tallentaminen on iso prosessi

Käytännössä Tyrnävän Vesihuolto Oy:n valvontatutkimusohjelmaa lähdettiin prosessoimaan vanhan suunnitelman päivittämisellä.

”Vanhasta saatiin yleiskuva siitä, millainen laitos on. ScanLabin kanssa katsottiin, pitävätkö tiedot paikkaansa, vai onko joku asia muuttunut. Vedentuotantoprosessi käydään läpi vaihe vaiheelta. Olemme yhdessä miettineet parhaat näytteenottopaikat. Niitä päivitetään, jos toimialueelle tulee vaikka uusi elintarvikealan yrittäjä”, Paavo selittää.

Tieto kulkee hyvin sähköpostin välityksellä, eivätkä kaikki prosessivaiheet vaadi paikalle tulemista.

Krista on työstänyt valvontatutkimusohjelmaa, Paavon vastuulle on jäänyt WSP, Water Safety Plan, joka täytyy hyväksyä ennen kuin valvontatutkimusohjelma voidaan hyväksyä.

”Nyt ollaan jo loppusuoralla. Ohjelma on käynyt terveydensuojeluviranomaisella tarkistuksessa. Hänen kommenttiensa pohjalta on tehty korjaukset”, Krista sanoo.

Tyrnävän Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Paavo Kuusela ja ScanLabin asiantuntija Krista Toppi. Huom. kuvat otettu ennen valtakunnallisten rajoitusten voimaantuloa

Tyrnävän vesiverkko on suhteellisen nuorta: Tyrnävä on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla ja iso osa verkostoa on viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. Verkon kuntoa analysoidaan näytteenoton lisäksi muun muassa putkirikkoja ja vuotovesimääriä kirjaamalla. Yksi asetukseen liittyvä uudistus on vaatimus siitä, että tuloksia pitää olla saatavilla pitkältä aikaväliltä.

”Tuohon on pitänyt luoda excel-taulukko, johon on myös päivitetty vanhoja tietoja. Se on iso homma, mutta onneksi siinäkin ScanLab on ollut apuna. Tulosten pitää olla saatavilla vuosien päästäkin. Jos voi osoittaa, että tulokset ovat hyviä eikä talousveden laadussa tapahdu muutoksia pitkälläkään aikavälillä, voi testauksia vähentää tai joissain tapauksissa jopa jättää pois”, Paavo kertoo.

ScanLabilta voi ostaa joko valvontatutkimusohjelman tai riskinarvioinnin (WSP) päivittämistyön yksistään, pelkät näytteenottotutkimukset tai molemmat. Tyrnävän vesihuolto Oy on aiemminkin teettänyt tutkimuksia ScanLabin kautta.

”Meillä ei ollut sopimusta säännöllisistä näytteidenotoista, nyt tehtiin kahden vuoden sopimus säännöllisistä tarkastuksista. Se helpottaa arkea, kun apuna on paikallinen toimija, ja laboratorio tässä lähellä. Jos tulee tarvetta ottaa jotakin kiireellisiä näytteitä, sekin onnistuu”, Paavo kehuu.

Paavo kertoo prosessin olleen myös opettavainen:

”Vesialalla on yleisesti ottaen tosi motivoitunutta porukkaa. Olen todella tyytyväinen, että olen tehnyt tätä ammattilaisen kanssa, ja samalla oppinut itsekin paljon näytteenottoasioista. Koko ajan pitää olla hereillä ja oppia uutta. Vesi on monelle arkinen asia, ja meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että asiat toimivat turvallisesti, 24/7.”

Haastattelu ja kirjoitus: Mujunen/Brandstein

Lue lisää: Valvontatutkimusohjelman ja Wsp:n päivittäminen
Tilaa yhteydenotto

20.4.2020