Talousvesitutkimukset

7.11.2016

Laboratorio on Ruokaviraston terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksymä laboratorio, ja FINAS -akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T114, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Teemme talousvesistä ajantasaisilla lainsäädännön mukaisilla menetelmillä mikrobiologisia, fysikaalis-kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia vesilaitoksille, vesiosuuskunnille, elintarvikehuoneistoille, tuottajille ja kotitalouksille. Voit tutkituttaa meillä myös oman kaivoveden. Teemme kattavasti mikrobiologisia ja aistinvaraisia tutkimuksia ja keskeisimmät kemialliset tutkimukset. Yhteydenottosivun lomakkeella tai soittamalla meille voi tilata näytteenottopullot tai näytteenoton.

Lähetteisiin