ScanLab – Ruokaviraston hyväksymä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio

ScanLab on Ruokaviraston hyväksymä ympäristö- ja elintarvikelaboratorio.

Ruokaviraston hyväksymänä laboratoriona olemme kansainvälisesti hyväksyttyjen kriteereiden mukaan arvioitu ja akkreditoitu. Arvioinnilla ja akkreditoinnilla tarkoitetaan laboratorion pätevyyden toteamista, jonka perustana on kansainvälinen standardi SFS-EN ISO/IEC 17025. Arvioinnin tai akkreditoinnin avulla hyväksytyt laboratoriot ovat osoittaneet pätevyytensä sekä tulostensa luotettavuuden. Akkreditoinnin ja arvioinnin suorittanut meille FINAS-akkreditointipalvelu.

Ruokaviraston hyväksyntä on myönnetty meille seuraavien lakien nojalla:
-Terveydensuojelulaki (763/1994) (asumisterveystutkimukset, talousvesitutkimukset, uima-allasvesitutkimukset, uimavesitutkimukset)
-Elintarvikelaki (23/2006) (viranomaistutkimukset, lakisääteiset omavalvontatutkimukset)
-Eläintautilaki (441/2013) (vastustettavista eläintaudeista salmonella ja ilmoitettavista eläintaudeista ehec)
-Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) (eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevien laitosten ja biokaasu- ja kompostointilaitosten omavalvonnan hygienianäytteet)

Alla on tarkemmin lueteltu näytteet, jotka tulee aina tutkia Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa:
-Viranomaisten ottamat elintarvike-, vesi-, asumisterveys-, rehu-, lannoitevalmiste- ja kasvinterveysnäytteet
-Lihantarkastukseen kuuluvat trikiininäytteet
-Vastustettavien eläintautien varalta tutkittavat näytteet
-Elintarvikealan toimijan välttämättömät omavalvontanäytteet
-Biokaasu- ja kompostointilaitosten  lakisääteiset omavalvontanäytteet
-Eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten lakisääteiset omavalvontanäytteet
-Kansallisiin valvontaohjelmiin kuuluvat näytteet (esim. vierasaine-, salmonella-, EHEC- ja kampylobakteerivalvontaohjelmat).

Linkki Ruokaviraston sivuille: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/